De krekke
     
 
In 1928 bouwde de parochie een parochiehuis en een patronaatsgebouw, waar de parochieverenigingen hun "ding" konden doen. Ook de parochiale bibliotheek kreeg er onderdak. Westerlo had zijn "parochiezaal" zoals de andere parochies.

Ook Kunst en Geest bracht er zijn toneelavonden vanaf de stichting in 1944 tot 1962. Toen werd het gebouw aan een hemdenfabriek verhuurd. Nadien kwam er een jeugdhuis ("De Krekke" genaamd, van Kwarekken, een bekend Westels wandelgebied), een RVA-opleidingscentrum en klaslokalen van het Sint-Vincentiusinstituut. Toen de Krekke rond 1986 leegkwam, rijpte bij Kunst en Geest het idee om er een theaterzaal van te maken. Na jarenlang lobbywerk en met de steun van deken Lievens, kreeg de toneelgroep het gebouw in 1991 in erfpacht voor 54 jaar.